Nasze specjalizacje

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych, bądź domowych. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń oraz leczenie. Świadczenia w POZ realizowane są w ramach umowy z NFZ przez: lekarza POZ ( lekarza rodzinnego, pediatry), pielęgniarkę POZ, położną POZ.
Specjalistyczna Opieka Ambulatoryjna
Przychodnia posiada kilka poradni specjalistycznych, świadczy szeroki zakres usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (bezpłatnie), jak i prywatnie (odpłatnie).
Bezpłatnych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ udzielają aktualnie poradnie:
- chirurgii ogólnej
- otolaryngologiczna
- ginekologiczno-­położnicza,
- alergologiczna
Medycyna Pracy
Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne).
Badania wykonywane są na podstawie skierowania z zakładu pracy.
Kontrola stanu zdrowia odbywa się w ciągu jednego dnia i kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla pracownika i pracodawcy.
Pielęgniarstwo i Położnictwo
Pacjentów zadeklarowanych do POZ obejmujemy opieką pielęgniarek środowiskowo-­rodzinnych i położnej. Pielęgniarka i położna środowiskowo­-rodzinna ściśle współpracuje z lekarzem rodzinnym i na jego zlecenie udziela świadczeń pielęgniarskich w domu pacjenta. Świadczenia są udzielane w godz. od 08:00­ do 18:00
Diagnostyka Medyczna
W trosce o kompleksowość świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej nasi Pacjenci mogą korzystać ze wszystkich badań które oferuje Przychodnia bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ na zlecenie naszych lekarzy oraz odpłatnie na zlecenie innych lekarzy lub zgodnie z życzeniem zgłaszającego się pacjenta.
Stałym jak i nowym pacjentom oferujemy badanie słuchu, badanie USG, badanie EKG, badanie spirometryczne oraz próby rozkurczowe po podaniu leku.
­Punkt Pobrań Materiału do Analiz Lekarskich
Obsługa Medyczna-Rejestracja
Rejestracja dla pacjentów zadeklarowanych do POZ odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej bądź wysyłając wiadomość e-mail. Wizyty domowe są udzielane w przypadkach uzasadnionych medycznie, po uprzednim zgłoszeniu w rejestracji w godzinach od 8:00 do 17:30. Robimy wszystko, żeby każdy chory był przyjęty w dniu zgłoszenia. Zwłaszcza, jeżeli jest on cierpiący lub zgłaszane dolegliwości budzą podejrzenie nagłego pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia.
 

Brak aktualności
OBSŁUGA W JĘZYKU MIGOWYM

Rozumiejąc szczególne potrzeby komunikacyjne osób niesłyszących, Przychodnia "MEDAR" w Częstochowie ul. Wieluńska 28 zapewnia: zdalny dostęp dla naszych pacjentów z dysfunkcją słuchu do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line lub w sposób pisemny.

Tłumacz umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Przychodni w czasie rzeczywistym, przy pomocy kamery. Językiem porozumiewania się jest polski język migowy (PJM) lub system języka migowego (SJM).

Usługa tłumacza dostępna jest po uprzednim zgłoszeniu w rejestracji Przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Posiadamy podpisane umowy  na świadczenie usług medycznych  z Narodowym Funduszem Zdrowia

Wykonanie Motivo Group
Copyright Medar NZOZ Przychodnia


Rejestracja jest możliwa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:30 bądź telefonicznie od 9:00 do 17:00 pod numerami: 34 368 08 35 lub 507 162 605
.